Global web trader

En formulärsida som genererade en färdigifylld PDF som skickades ut via mail till kund. All data kom även in i CRM-systemet så om någon kund bara kom till hälften genom processen så ringde TM upp och hjälpte personen igenom hela processen.